Beräkna Förrådsstorlek

Vi har flera olika storlekar på våra förråd. Våra minsta förråd ligger på 2kvm och de största på 20. Takhöjden i de flesta förråden är runt 2,70 meter. Nedan är en uppskattning av förvaringsbehov beräknat på bostadsyta respektive antal flyttkartonger.

Beräkna storlek på förråd

Via Bostadsyta

Hur många rum har du i din bostad (inklusive kök, badrum)?

För ett förråd eller ett studentrum rekommenderar vi 3 m².
För 1–2 rok rekommenderar vi mellan 4– 6 m².
För 2–3 rok rekommenderar vi mellan 7– 9 m².
För 3–4 rok rekommenderar vi 10– 12 m².
För 4 rok eller större rekommenderar vi minst 13 m².

Beräkna storlek på förråd

Via antal Flyttkartonger

Hur många kartonger behöver du förvara?
Beräkningarna baseras på flyttkartonger i storlek 550 x 350 x 330 mm.

Sett till antal flyttlådor rekommenderar vi följande:

Förvaring av 50 flyttkartonger eller färre: 3m².
Förvaring av upp till 100 flyttkartonger: 4–6 m².
Förvaring av upp till 150 flyttkartonger: 7– 9 m².
Förvaring av upp till 200 flyttkartonger: 10– 12m².
Förvaring av fler än 200 flyttkartonger: minst 13 m².